Knjiga je izašla iz štampe januara 2018. godine u izdanju francuske izdavačke kuće Ellipses iz Pariza.

Radi se o drugom izdanju udžbenika francuskog i evropskog međunarodnog privatnog prava  objavljenog 2003. godine, kao rezultat višegodišnjeg angažovanja autora na Pravnom fakultetu Univerziteta u Poatijeu, Francuska.

Obrađene su četiri pravne celine, u skladu sa tradicionalnom francuskom koncepcijom međunarodnog privatnog prava : sukob zakona, sukob jurisdikcija, državljanstvo i pravni položaj stranaca.

Od prvog izdanja, pravo u ovoj oblasti je znatno evoluiralo, tako da su obuhvaćene sve izmene francuskog zakonodavstva i prakse u zadnjih 15 godina, kao i razvoj prava Evropske unije, sa brojnim uredbama koje se direktno primenjuju u državama članicama.