logo-pfuub-cyrilicPravni fakultet Univerziteta UNION u Beogradu
Bulevar maršala Tolbuhina br. 36
11070 Novi Beograd
Tel: 011/2095 502
www.pravnifakultet.rs; info@pravnifakultet.rs

 

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION

 PREDAVANJE

Nedostatak obrazloženja presude nacionalnog suda kao razlog za izricanje povrede Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda”

prof. dr DRAGOLJUB POPOVIĆ

16. maj 2019. godine u 18 časova

Pravni fakultet Univerziteta Union u okviru redovne tribine poziva vas na predavanje profesora našeg fakulteta prof. dr Dragoljuba Gaše Popovića.

Profesor Popović je bio dugogodišnji sudija Suda za ljudska prava u Strazburu te će izložiti temu koja je vezana za dejstvo odluka ovoga Suda.

Predavanje će se održati u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta Union adresa Bulevar maršala Tolbuhina 36 (stari naziv ulice Goce Delčeva) Novi Beograd.

Ulaz slobodan