Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i Sindikat sudskih veštaka Republike Srbije organizuju osnovni ciklus edukacije veštaka, davalaca – stručnog mišljenja u sudskim postupcima.

Seminar će se održavati na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu (Bul. maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd) u trajanju od pet radnih subota sa ukupnim fondom od 50 časova.

Više informacije na: