Dekani Pravnog fakulteta Univerziteta Union iz Beograda i Panevropskog univerziteta „Apeiron“, prof. dr Nebojša Šarkić i prof. dr Vladimir Čolović potpisali su u Banja Luci sporazum o naučnoj saradnji.

Cilj sporazuma je što veća podrška studentima oba fakulteta, kroz uzajamnu saradnju i razmenu nastavnika i zajednički naučno‐istraživački rad, rekao je dekan Čolović.

Saradnja obuhvata i organizovanje stručnih i naučih skupova, te razmenu naučih i stručnih publikacija.

untitled