Poštovane koleginice i kolege,

sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je, postupajući po zahtevu rukovodstva Uredništva naučnog časopisa Pravni zapisi, podnetog 15.01.2018. godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja utvrdilo da naučni časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu predstavlja vodeći časopis nacionalnog značaja, odnosno da je za 2017. godinu svrstan u kategoriju M51.

Časopis ispunjava najviše naučne, etičke i publicističke standarde i prima samo priloge koji nisu prethodno objavljeni, niti se nalaze u procesu objavljivanja u nekom drugom časopisu. Svi rukopisi prolaze kroz najmanje dva nezavisna anonimna postupka recenziranja.

U cilju kontrole kvaliteta radova, Pravni zapisi koriste: elektronski sistem za proveru na plagijarizam (iThenticate), servis za dodelu numeričkog identifikatora (DOI), servis za proveru originalnosti prispelih radova (CrossCheck), servis za automatsko ekstrahovanje i uređivanje ključnih reči (KwASS), servis za poluautomatsko formatiranje referenci u skladu sa odabranim citatnim stilom (RefFormater), servis za automatsku proveru saglasnosti citata u tekstu rada i citata u popisu referenci (CiteMatcher).

U časopisu se objavljuje oko 60% primljenih rukopisa, jer recenzenti i Uredništvo poštuju najviše naučne standarde prilikom odlučivanja o objavljivanju.  Pravni zapisi koriste sistem za elektronsko uređivanje časopisa ASEESTANT (CEON), u punom obimu su dostupni na internet prezentaciji (http://pravnifakultet.rs/casopis-pravni-zapisi/) i referisani su i dostupni u elektronskim bazama: SCIndex, CEEOL, EBSCO. Trenutno radimo na uključivanju u DOAJ.

Kategorizacija naučnih časopisa je dostupna na: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/05/2017.pdf

Uredništvo Pravnih zapisa će nastaviti da se angažuje na daljem unapređenju kvaliteta Pravnih zapisa i ovom prilikom izražava veliku zahvalnost svim autorima i recenzentima, koji su svojim radovima i recenzijama značajno doprineli kvalitetu Časopisa. Uredništvo se posebno zahvaljuje prvim glavnim i odgovornim urednicima prof. dr dr h.c. Vladimir V. Vodineliću i prof. dr Zoranu Ivoševiću na njihovom nesebičnom radu na ustanovljavanju Časopisa i unapređenju kvaliteta i članovima Redakcije u prethodnom sastavu na značajnom doprinosu razvoju naučnog časopisa Pravni zapisi.

Uredništvo naučnog časopisa Pravni zapisi
prof. dr Dušan Kitić, glavni i odgovorni urednik