Poštovane koleginice i kolege,

Od 31. oktobra 2017. godine počela je nastava na izbornom predmetu Pravna retorika i savremeni odnosi sa javnošću. Nastava je organizovana za studente sve četiri godine osnovnih akademskih studija kao i studente master akademskih studija.

Na kraju akademske godine svi studenti koji odslušaju predavanja dobijaju sertifikat. Časovi se održavaju utorkom od 17:00 časova.

Pozivaju se svi zainteresovani studenti da prisustvuju predavanjima prof. Dejana Milića i prof. Svetlane Gradinac.