Poštovane  koleginice i kolege,

zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da će naš fakultet, u letnjem semestru školske 2017/18. godine, organizovati obuka za četvrtu generaciju polaznika Pravne klinike za medicinsko pravo.

Pravna klinika za medicinsko pravo, između ostalog, jedinstvena je i po tome što je jedina pravna klinka te vrste u našoj zemlji.

Obuka počinje u četvrtak 1. marta 2018. godine u 15.30h u učionici br.1 na prvom spratu fakulteta.

Obuku vodi doc.dr Jelena Simić dok će gosti predavači biti sudije, advokati, savetnici za zaštitu prava pacijenata, lekari, sudskomedicinski veštaci i psiholozi.

Za obuku se mogu prijaviti studenti četvrte godine, apsolventi i postdiplomci Pravnog fakulteta Univerziteta Union. Prijava mora sadržati ime i prezime studenta, broj indeksa i e-mail adresu studenta koji se prijavljuje na obuku. Prijave možete slati na e-mail: klinikamedpravo@pravnifakultet.rs i/ili  jelena.simic@pravnifakultet.rs

Medicinsko pravo je jedna relativno mlada i u našoj zemlji nedovoljno zastupljena pravna disciplina koja se, u užem smislu, bavi pravima pacijenata i pravima i obavezama medicinskih profesionalaca, njihovom odgovornošću u slučaju štete po pacijentovo zdravlje, dok u širem smislu, obuhvata i pravne norme koje se tiču lekova, medicinskih sredstava, prikupljanja i transfuzije ljudske krvi. Konačno, medicinsko pravo bavi se i otvara veliki broj etičkih pitanja i dilema vezanih za transplantanciju organa, eutanaziju, prekid trudnoće, reproduktivnu tehnologiju, sterilizaciju, ‘’promenu’’ pola, položaj lica sa mentalnim smetnjama,  itd.

Studenti koji uspešno završe obuku baviće se pružanjem besplatne pravne pomoći građanima u slučajevima:

  • kada im je kao pacijentima uskraćeno ili povređeno neko od prava iz oblasti zdravstvene zaštite;
  • kada kao pacijenti u ostvarivanju zdravstvene zaštite pretrpe štetu na svom telu, ili dođe do pogoršanja njihovog zdravstvenog stanja;
  • kada im je kao pacijentima, zdravstveno osiguranim licima, uskraćeno ili povređeno neko od prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja.