Poštovana koleginice i kolege,

Ovim putem Vas obaveštavamo da će se 15. juna 2019. godine, u organizaciji Instituta za uporedno pravo i konsultanske kuće NOVA consulting održati stručni skup sa temom:

PRAVILNA PRIMENA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU kroz sudsku praksu

Skup počinje u 10:00 časova i održava se na u prostorijama Instituta na adresi Terazije 41, Beograd.

Pravni fakultet Univerziteta Union poziva svoje studente da se prjave za prisustvovanje ovom stručnom skup, najkasnije do petka 14. juna 2019. godine, slanjem prijave na info@pravnifakultet.rs. Broj mesta je ograničen.

Predavači na skupu su:

Jelena Borovac, Sudija Vrhovog Kasacionog suda,
Vesna Filipović, Sudija Apelacionog suda u Beogradu

Detaljnije pogledajte na http://www.novaconsulting.rs/primena-zpp.html.