NLB Banka prima na praksu jednog apsolventa ili studenta postdiplomskih studija zainteresovanog za obavljanje tromesečne stručne prakse u Generalnom sekretarijatu NLB banke (na pravnim poslovima).

Praksa počinje odmah po izboru kandidata ili, najkasnije, 1. oktobra 2017. godine.

Prijavu (i biografiju) poslati prof. dr Slađani Jovanović (sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs) do
ponedeljka, 11.09.2017. godine.