Pozivamo nastavnike, saradnike i studente Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu da u četvrtak, 25. maja 2017. godine, prisustvuju Javnom času leporečja naših ranijih i sadašnjih studenata, koji će biti održan u srednjoj sali Fakulteta sa početkom u 18.00 sati.

Tokom ove male govorničke svečanosti, auditorijum će moći da čuje nagrađivane govorničke bravure ranijih naših besednika, kao i prve nastupe sadašnjih studenata.
No, više od toga, auditorijum će moći da posvedoči ozbiljnost promišljanja učesnika ovog javnog časa o ozbiljnim temama koje su ih inspirisale da govore.