Poštovane koleginice i kolege,

Pravni fakultet Univerziteta Union i Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu pozivaju Vas na Panel “Autor i pravo”. Panel se održava 07.11.2019. godine, od 14-16h na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, Bulevar umetnosti br. 20, i namenjen je prvenstveno predavačima sa Univeziteta umetnosti u Beogradu (Fakultet dramskih umetnosti, Fakultet likovnih umetnosti, Fakultet muzičkih umetnosti i Fakultet primenjenih umetnosti), koji su most u prenošenju znanja studentima.

Zamišljen kao interaktivna tribina, na kojoj svi zainteresovani mogu da postave pitanja u vezi sa autorskim i srodnim pravima.

Posetioci će biti u mogućnosti da na jednom mestu dobiju odgovore od predstavnika svih nivoa sprovođenja autorskog prava: sudije, advokata, predstavnika Zavoda za intelektualnu svojinu i organizacije za kolektivno sprovođenje autorskih i srodnih prava.

Kako izgledaju sudski postupci, koliko traju, koji su argumenti koji se posebno promatraju u sudskom postupku i ostalo.

Iskustva iz prakse advokata iz advokatske kancelarije koji se bavi dominantno intelektualnom svojinom, preneće informacije o visini advokatskih i sudskih troškova, načinu ostvarivanja autorskih prava u sporu u drugim zemljama i slično.

Predstavnik SOKOJ-a, najstarije i najznačajnije organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava, daće odgovore na pitanja vezana za zakonito korišćenja muzičkih autorskih dela u drugim autorskim delima, modalitete komunikacije sa autorima kada je njihova saglasnost neophodna…

Agenda