U amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta Union 27.6.2017. godine održana je svečana dodela Paragraf Lex sertifikata za 112 studenata koji su obuku za rad sa elektronskom pravnom bazom Paragraf Lex pohađali i uspešno okončali u akademskoj 2016/2017 godini.

Dodeli su, pored studenata, prisustvovali prorektorka Univerziteta Union i prodekanica Pravnog fakulteta prof. dr Slađana Jovanović i Miroslav Bojović, menadžer za pravnu edukaciju i marketing u kompaniji Paragraf, inače i predavač na kursu.

Ovo je trinaesta generacija studenata sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union koja je završila obuku. Do sada je preko 2300 studenata ovog fakulteta steklo sertifikat Paragraf Lex.

imag1552

imag1555

imag1558

imag1560