Poštovane koleginice i kolege,

Svečano otvaranje školske godine održaće se 28.09.2018. godine sa početkom u 12.00. časova u Srednjoj sali Fakulteta.

Nastava za studentkinje u studente I godine počinje 1.10.2018. Raspored nastave dostupan je we stranici PFUUB, u rubrici Rasporedi, Predavanja.

Prisustvo na nastavi i vežbama je obavezno i predstavlja uslov za overu semestra i polaganje ispita.

Studentkinje i studenti koji su zaposleni mogu biti oslobođeni od nastave na osnovu odgovarajuće dokumentacije koju treba podneti Studentskoj službi najkasnije do 10.10.2018.

Zahvaljujemo se što ste izabrali da studirate pravo na PFUUB i želimo Vam uspešnu školsku godinu!

Uprava PFUUB