PRAVNI FAKULTET
UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU PRISTUPNOG PREDAVANJA

Javno pristupno predavanje dr Milene Trgovčević-Prokić kandidata za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu Građanskopravnu naučnu oblast održaće se u utorak 12. novembra u 17 časova u učionici 4 na prvom spratu Fakulteta (Bulevar maršala Tolbuhina 36, 11070 Novi Beograd) na temu Lišenje poslovne sposobnosti (ispunjenost uslova u vanparničnom postupku).

DEKAN
Prof. dr Nebojša Šarkić