Javno pristupno predavanje dr Slobodana Vukadinovića kandidata za izbor u zvanje docenta za užu Građanskopravnu i Privrednopravnu naučnu oblast održaće se u sredu 6. novembra u 16 časova u srednjoj sali na prvom spratu Fakulteta (Bulevar maršala Tolbuhina 36, 11070 Novi Beograd) na temu Poslovna sposobnost fizičkog lica.