Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu organizuje naučno savetovanje pod nazivom “PORODIČNI ZAKON – DVANAEST GODINA POSLE“, koje će se održati 3. i 4. novembra 2017. godine. Savetovanje ima za cilj analizu i ocenu višegodišnje primene Porodičnog zakona u praksi domaćih sudova i upravnih organa, sa posebnim osvrtom na dileme, nejasnoće i probleme koji se javljaju povodom primene Porodičnog zakona.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da uzmete učešće u radu Savetovanja, u okviru koga će veliki broj eminentnih stručnjaka – univerzitetskih profesora, sudija, advokata, pravnika, socijalnih radnika, psihologa i drugih profesionalaca iz ustanova socijalne zaštite i drugih državnih organa i ustanova, predstaviti svoje referate o aktuelnim temama porodičnog prava.

U okviru Savetovanja biće predstavljeni i Komentar Porodičnog zakona, autorke prof. dr Marije Draškić, kao i Komentar Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, koji je sačinila grupa naših uglednih stručnjaka, u izdanju JP Službeni glasnik.