Pravni fakultet Univerziteta Union i Udruženje za arbitražno pravo
NAUČNI SKUP
“ARBITRAŽNO ODLUČIVANJE”

25. oktobar 2019. godine
(Bulevar maršala Tolbuhina 36, 11070 Novi Beograd)

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i Udruženje za arbitražno pravo pozivaju vas na naučni skup “Arbitražno odlučivanje”.

Skup će se održati 25. oktobra 2019. godine sa početkom od 10 časova na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, Bul. maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd.

Agenda skupa:

  • 9.30 – 10.00 – Registracija učesnika
  • 10.00 – Pozdravna reč dekana prof. dr Nebojša Šarkić
    – Uvodni referat akademik prof. dr Tibor Varadi koji će rukovoditi prvim delom skupa uz doc. dr Milenu Đorđević i prof. dr Vladimira Pavića.
  • 10.00 – 12.00 – Izlaganje učesnika
  • 12.00 – 12.30 – Pauza za kafu
    – Drugim delom naučnog skupa rukovodiće prof. dr Maja Stanivuković, dr Miroslav Paunović i doc. dr Katarina Jovičić.
  • 12.30 – 15.00 – Nastavak diskusije

Diskusija učesnika će trajati do 15h.

Registracija je do 20.10.2019. godine na mail savetovanje@pravnifakultet.rs (sa naznakom ARBITRAŽNO ODLUČIVANJE).

Dostavljanje referata koji će biti naknadno štampani je do 01. novembra 2019. godine.

Naučni skup – Arbitražno odlučivanje