pfuu-logo                                                               

Međunarodni naučni skup
“NEZAVISNOST SUDSTVA”

24. maj 2019. godine u 11 časova
Pravni fakultet Univerziteta Union
Adresa: Bulevar maršala Tolbuhina 36, 11070 Novi Beograd

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Mediteran, Podgorica i Fakultetom pravnih nauka Univerziteta Apeiron- Banja Luka organizuju međunarodni naučni skup na temu “NEZAVISNOST SUDSTVA”.

Skup će se održati dana 24. maja 2019. godine sa početkom u 11 časova na Pravnom fakultetu Univerziteta Union (Bulevar maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd).

Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd: prof dr Nebojša Šarkić, prof. dr Violeta Beširević, prof. dr Bogoljub Milosavljević, dr Miodrag Majić, dr Milena Trgovčević-Prokić, Vida Petrović-Škero, dr Goran Ilić, dr Ranka Vujović, dr Aleksandar Trešnjev.

Pravni fakultet Univerziteta Mediteran, Podgorica: prof. dr Mladen Vukčević, prof. Danilo Ćupić, prof. dr Miloš Vukčević.

Fakultet pravnih nauka Univerziteta Apeiron, Banja Luka: prof. dr Vladimir Čolović.

Ulaz slobodan

Obavezna prijava na mail savetovanje@pravnifakultet.rs (sa naznakom “NEZAVISNOST PRAVOSUĐA”)