Na međunarodnoj konferenciji “Sudovi, moć, javno pravo” koja se održava u Kopenhagenu od 5. do 7. jula 2017. godine u organizaciji Međunarodnog udruženja za javno pravo, učestvuju prof. dr Violeta Beširević i prof. dr Tatjana Papić.

Prof. Beširević će predstaviti rad ”Making Sense of Political Question Doctrine: The Case of Kosovo” (O suštini doktrine političkog pitanja: slučaj Kosova), a prof. Papić  ”At the Margin of Transition: The Role and Impact of the Constitutional Court of Serbia” (Na margini tranzicije: uloga i uticaj Ustavnog suda Srbije).