logo-pfuub-cyrilic                                                                   logo-rnids

Pravni Fakultet Univerziteta Union u Beogradu i Fondacija “Registar nacionalnih internet domena Srbije”

organizuju konferenciju na temu

“Pravo i Internet”

29.03.2019. god. u 11 časova

 

Konferencija će se održati na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu (Bulevar maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd) dana 29. marta 2019. godine sa početkom u 11 časova.

Predavači i teme:

  1. Dejan Đukić, rukovodilac sektora opštih i pravnih poslova RNIDS: “Pravni okvir registracije naziva domena u Srbiji”
  2. prof. dr Saša Gajin: “Zaštita podataka ličnosti”
  3. doc. dr Mario Lukinović: “Pravo interneta”
  4. Dragan Milić, advokat: “Privatnost na internetu”
  5. Nenad Cvjetićanin, advokat: “Rešavanje sporova u vezi registracije naziva domena u Srbiji”.

Moderator:

prof. dr Nebojša Šarkić

Prijava i dodatne informacije putem e-mail savetovanje@pravnifakultet.rs (sa naznakom Pravo i Internet)


Telefoni: 011 2095 502 i 2095 507

Bulevar maršala Tolbuhina 36, 11070 Novi Beograd