Obaveštavaju se studentkinje i studenti, koleginice i kolege, kao i svi zaposleni na PFUUB da će se druženje povodom završetka školske godine odrzati 24.05.2019. u 15.30. Sa sobom poneti samo dobro raspoloženje!

Uprava PFUUB