Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas o događajima koji će se u narednom periodu realizovati na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu:

  • 7. maj 2019. godine, u 18h– Predavanje dr Milan Parivodić “ZAKON O HIPOTECI”
  • 13. i 14. maj. 2019. godine, u 11h Dvodnevni skup ,,150 GODINA STEČAJNOG ZAKONODAVSTVA SRBIJI”
  • 16. maj 2019. godine, u 18h– Predavanje prof. dr Dragoljub Gaša Popović- “NEDOSTATAK OBRAZLOŽENJA PRESUDE NACIONALNOG SUDA KAO RAZLOG ZA IZRICANJE POVREDE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA
  • 24. maj 2019. godine, u 11h– Međunarodni skup “NEZAVISNOST SUDSTVA” organizacija u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Mediteran- Podgorica i Pravnim fakultetom Univerziteta Apeiron- Banja Luka
  • 25. maj 2019 godine, u 11h u hotelu “Tami residence” (ul. Durmitorska – prilaz 1 – Niš) Pravni fakultet Univerziteta Union u saradnji sa Komorom javnih izvršitelja za područje Niša  organizuje  okrugli sto na temu “Problemi u primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju i mogući pravci njegovog reformisanja”. Učesnici prof. dr Nebojša Šarkić, Malden Nikolić- sudija Apelacionog privrednog suda u Beogradu, Zoran Rogić- sudija Višeg suda u Beogradu i dr Vladimir Crnjanski.
  • 23. maj 2019 godineu 18h Promocija knjige prof. dr Tatjane Papić – “ODGOVORNOST MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA”
  • 25. i 26. oktobar 2019. godine- Dvodnevni međunarodni naučni skup “ARBITRAŽNO ODLUČIVANJE”