Poštovane koleginice i kolege, dragi čitaoci,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da naučni časopis Pravni zapisi ove godine beleži desetu godinu redovnog izlaženja. Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu je 2010. godine pokrenuo izdavanje naučnog časopisa koji izlazi dva puta godišnje i ispunjava najviše naučne, etičke i publicističke standarde. Časopis u razmatranje uzima samo priloge koji nisu nigde prethodno objavljeni i ne nalaze se u postupku razmatranja u nekom drugom časopisu. Svi rukopisi prolaze proveru na plagijarizam, pa potom kroz najmanje dva nezavisna postupka anonimnog recenziranja. Odluku o objavljivanju radova koji su prethodno dobili dve pozitivne recenzije donosi Uredništvo. Članovi Izdavačkog saveta i Uredništva su istaknuti domaći i inostrani profesori prava, priznati stručnjaci i naučni radnici koji su svojim radovima dali značajan doprinos razvoju pravne nauke. Pored radova na srpskom jeziku i jezicima koji se različito naslovljavaju ali se dobro razumeju u regionu, u Pravnim zapisima objavljuju se i radovi na engleskom, francuskom i nemačkom jeziku. Svi odobreni rukopisi se pre objavljivanja klasifikuju prema tipologiji naučnih i stručnih radova, te opremaju UDK i DOI brojevima.

U cilju kontrole kvaliteta radova, Pravni zapisi koriste: elektronski sistem za proveru na plagijarizam (iThenticate), servis za dodelu numeričkog identifikatora (DOI), servis za proveru originalnosti prispelih radova (CrossCheck), servis za automatsko ekstrahovanje i uređivanje ključnih reči (KwASS), servis za poluautomatsko formatiranje referenci (RefFormater) i servis za automatsku proveru saglasnosti citata u tekstu rada i citata u popisu referenci (CiteMatcher).

Počev od 2017. godine, časopis Pravni zapisi je kategorizovan kao vodeći časopis nacionalnog značaja (M51), a juna 2018. godine je prihvaćen za indeksiranje i u DOAJ (Directory of Open Access Journals).

Pored ispunjenih najviših standarda za izdavanje naučnih časopisa, Pravni zapisi koriste sistem za elektronsko uređivanje časopisa Aseestant (CEON), u punom obimu su dostupni na internet prezentaciji (http://pravnifakultet.rs/casopis-pravni-zapisi/) i referisani su i u punom tekstu dostupni u elektronskim bazama: SCIndex, CEEOL, EBSCO.

Uredništvo Pravnih zapisa će nastaviti da se angažuje u daljem unapređivanju kvaliteta našeg časopisa i ovom prilikom izražava veliku zahvalnost svim autorima i recenzentima koji su svojim radovima i recenzijama značajno doprineli afirmisanju njegovog ugleda. Posebnu zahvalnost izražavamo prvim glavnim i odgovornim urednicima prof. dr dr h.c. Vladimiru V. Vodineliću i prof. dr Zoranu Ivoševiću za njihov predani rad na ustanovljavanju Pravnih zapisa i utemeljenju pravila kvaliteta, a članovima Redakcije u prethodnom sastavu i članovima Uredništva u aktuelnom sastavu za značajan doprinos razvoju časopisa. Zahvalnost izražavamo i tadašnjem dekanu prof. dr Vesni Rakić-Vodinelić za podršku prilikom osnivanja časopisa, aktuelnom dekanu prof. dr Nebojši Šarkiću za svesrdnu podršku i uvažavanje potreba časopisa, kao i svim dekanima za poštovanje uređivačke autonomije Pravnih zapisa. Zasluge za poboljšanje izražavanja, ispravljanje jezičkih i stilskih grešaka pripadaju lektoru Svetlani Stojković, za ažurnost pravne bibliografije upravnici fakultetske biblioteke Ljiljani Prljinčević, za staranje o hronici Fakulteta sekretaru Fakulteta Ivani Ilić, a za tehničku pripremu i štampu izdavačkoj kući Dosije studio, Beograd.

Uredništvo naučnog časopisa Pravni zapisi

Prof. dr Dušan Kitić, glavni i odgovorni urednik
Slobodan Vukadinović, izvršni urednik

Broj 1/2019 je dostupan na linku: http://pravnifakultet.rs/pravni-zapisi-12019/