Poštovane koleginice i kolege,

Sa osećanjem izuzetnog zadovoljstva obaveštavam vas da će prof. dr Leposava Karamarković dana 28.02.2019. godine u 18 časova održati predavanje na temu “Granica slobode ugovaranja i posebna zaštita dvostranoobaveznih  ugovora”.

Predavanje će se održati u Srednjoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu u 18 časova pozivaju se: studenti, nastavnici, i prijatelji Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu.

Ulaz je slobodan.

S poštovanjem,
prof. dr Nebojša Šarkić, dekan