Profesorka našeg fakulteta održala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Minsteru, Nemčaka, 22. maja 2019. godine gostujuće predavnje na temu “Making Sense of Political Question Doctrine: The Case of Kosovo”, na kojem je obrazlagala zašto sudovi ne bi trebalo da odlučuju u predmetima koji se tiču jednostrano proglašene nezavisnosti mimo ustavnog konteksta.

Link