Poštovane koleginice i kolege,

Srdačno Vas pozivam na gostujuće predavanje profesora Maurizia Mensi-a  New Legal Challenges in the Digital Age. Big data, Algorithms and Artificial Intelligence”,  koje će se održati u sredu, 7.11.2018. godine u 14.00. časova, u Srednjoj sali PFUUB.

Profesor Mensi je profesor na predmetu Pravo i ekonomija na Nacionalnom fakultetu za administraciju u Rimu kao i profesor Pravne informatike i komunikacija na LUISS Guido Carli Univerzitetu u Rimu, gde je i ko-direktor Centra za svemirsko pravo.

Kratku biografiju profesora Mensia i siže njegovog predavanja možete naći na linkovima ispod:

CV – Maurizia Mensi
Abstract

Prof. dr Violeta Beširević
Prodekanica PFUUB