pastedimage

U martu 2017. godine, alumni Pravnog fakulteta Union, Petar Žmak i Nikola Kovačević predstavili su Komitetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija izveštaj za Srbiju o poštovanju obaveza iz Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Kao autori izveštaja o položaju azilanata i slobodi medija, naši bivši studenti su nalaze iz stručnih izveštaja predstavljali i usmeno Komitetu na 119. sednici u Ženevi od 6. do 9. marta. Sve izveštaje koji su ove godine predati Komitetu možete preuzeti na sledećem linku:

Link za izveštaje