Akreditacija visokoškolske ustanove

uverenje-i-odluka-o-akreditaciji-ustanova.pdf pdf-icon-e1427660067566

Pravni fakultet Univerziteta Union ispunio je standarde za akreditaciju visokoškolske ustanove propisane Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove izdala je Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije 20.03.2015. godine pod brojem 612-00-02500/2013-04.

 

Akreditacija studijskog programa osnovnih studija

uverenje-akreditacija-četvorogodišnje-240-espb.pdf pdf-icon-e1427660067566

odluka-akreditacija-četvorogodišnje-2013.pdf pdf-icon-e1427660067566

Studijski program Pravo – opšti smer na četvorogodišnjim osnovnim akademskim studijama (240 ESPB), akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 23.05.2014. godine, broj rešenja 612-00-02500/2013-04.
Saznajte više

 

uverenje-akreditacija-trogodišnje-180-espb.pdfpdf-icon-e1427660067566

odluka-akreditacija-trogodišnje-2013.pdfpdf-icon-e1427660067566

Studijski program trogodišnjih akademskih studija prava (180 ESPB) akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 23.05.2014. godine, broj rešenja 612-00-02500/2013-04.
Saznajte više

 

Akreditacija studijskog programa master studija – korporativno pravo i pravo organizacija

uverenje-o-akreditaciji-master-korporativno.pdf

odluka-o-akreditaciji-master-korporativno.pdf

Korporativno pravo i pravo organizacija (60 ESPB) akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 06.02.2015. godine, broj rešenja 612-00-02500/2013-04.

Saznajte više

 

Akreditacija studijskog programa master studija – Human Rights Law

uverenje-i-odluka-o-akreditaciji-human-rights-law.pdfpdf-icon-e1427660067566

Studijski program master akademskih studija prava na engleskom jeziku-  Human Rights Law (60 ESPB) akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 20.03.2015. godine, broj rešenja 612-00-02500/2013-04.

Saznajte više

 

Akreditacija studijskog programa doktorskih studija

uverenje-o-akreditaciji-doktorske-studije.pdfpdf-icon-e1427660067566

odluka-o-akreditaciji-doktorske-studije.pdfpdf-icon-e1427660067566

Studijski program doktorskih studija prava akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 06.02.2015. godine, broj rešenja 612-00-02500/2013-04.

Saznajte više

 

Akreditacija fakulteta za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti

odluka-o-akreditaciji-naučno-istrazivačka.pdfpdf-icon-e1427660067566

 

Akreditacija 2013

Uverenja o akreditaciji studijskih programa pdf

Plan rada Fakultetapdf

Publikacijapdf

Godišnji izveštajpdf

Statutpdf

Spisak članova Savetapdf

Odluke o prihvatanju studijskih programapdf

Dokument o akreditaciji ustanovepdf

Spisak najznačajnijih objavljenih rezultatapdf

Pravilnik o izboru nastavnikapdf

Plan naučnoistraživačkog radapdf

Konkurs za upis studenata u tekuću školsku godinupdf

Rešenje o imenovanju komisije za prijem studenatapdf

Rang lista studenata upisanih na ustanovu u prethodnoj školskoj godinipdf

Evidencija prolaznosti i položenih ispita po predmetima i godinamapdf

Dokaz o vlasništvupdf

Izvod iz knjige inventarapdf

Izvod iz bibliotečke knjige inventarapdf

Izjava o opremljenosti studentske laboratorijepdf

Izveštaj o rezultatima samovrednovanja – Master prava detetapdf

Izveštaj o rezultatima samovrednovanja – Specijalističke studijepdf

Izveštaj o rezultatima samovrednovanja – Ustanovapdf

Politika obezbeđenja kvalitetapdf

Pravilnik o udžbenicimapdf

Rešenje o akreditaciji ustanove kao NIOpdf