PRIJAVLJIVANJE PRILOGA
 


Naučni časopis Pravni zapisi koristi sistem za elektronsko uređivanje časopisa ASEESTANT. Prijavljivanje priloga (dostavljanje rukopisa) vrsi se na linku: http://aseestant.ceon.rs/index.php/pravzap/ klikom na opciju: Niste korisnik? Registrujte se u ovaj sistem! ili direktnom registracijom na linku: http://aseestant.ceon.rs/index.php/pravzap/user/register
U svakom trenutku u gornjem desnom uglu imate opciju POMOĆ, koja Vas upućuje kako da se registrujete. Detaljno uputstvo za prijavu priloga možete pročitati ovde.
Uslov za prijavu rukopisa je da prijavljeni prilog nije prethodno objavljivan, niti se nalazi u procesu odlučivanja za objavljivanje u nekom drugom časopisu.
Rokovi za dostavljanje priloga:
– za junsko izdanje – 1. maj
– za decembarsko izdanje – 1. novembar.
Časopis Pravni zapisi dostupan je u punom tekstu i u SCI indeksu: http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=2217-2815
Molimo autore da se pri pisanju priloga, a naročito pri pisanju fusnota, u potpunosti pridržavaju uputstva za autore  i da na kraju svog priloga sastave spisak literature, u skladu sa uputstvom za autore.
Časopis Pravni zapisi kategorizovan je kao časopis nacionalnog značaja (M52) u okviru oblasti Pravo i politikologija – objavljeno na veb sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: http://www.mpn.gov.rs/nauka/razvoj-naucnih-kadrova/53-kategorizacija-casopisa/773-kategorizacija-naucnih-casopisa-2013

 

 

 ENGLISH

Naziv: PRAVNI ZAPISI
pzapisi

(Pravni fakultet Univerzitet Union, Beograd)

ISSN: 2217-2815 (Štampano izd.)
ISSN: 2406-1387 (Online)
Izlazi: dva puta godišnje
Osnovan: jula 2010. godine
Jezik: Srpski (objavljuju se prilozi i na engleskom, francuskom, nemačkom i drugim jezicima)
Izdavač: Pravni fakultet Univerzitet Union
Adresa: 11070 Beograd, Srbija, Goce Delčeva 36
Glavni i odgovorni urednici: Zoran Ivošević, Vladimir Vodinelić
Sekretar Redakacije časopisa: Slobodan Vukadinović
E-mail sekretara Redakcije časopisa: slobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs
Telefon: + 381 11 209 55 02
FAX: + 381 11 3196 379
E-mail: pravni.zapisi@pravnifakultet.rs
Distribucija i marketing Dragana Kovacevic  pretplata.pravnizapisi@pravnifakultet.rs

UPUTSTVO ZA AUTORE

Redakcija:

Lidija Basta Fleiner, Violeta Beširević, Milica Bisić, Aleksandra Čavoški, Katarina Damnjanović, Slađana Jovanović, Dušan Kitić, Michael Martinek, Bogoljub Milosavljević, Vesna Rakić-Vodinelić, Edin Šarčević, Dušan Vranjanac, Slobodan Vukadinović i Mirko Živković.

Međunarodni savet:

Mihajlo Dika (Pravni fakultet Univerziteta u Zagrebu, Croatia), Nenad Dimitrijević (Central European University, Hungary), Vojin Dimitrijević (Union University Law School Belgrade), Thomas Fleiner (University of Freiburg, Switzerland), Momčilo Grubač (Union University Law School Belgrade), Carlos Flores Juberias (Univerzidad de Valencia, Spain), Jean-Paul Pancracio (De L’Universite de Poitiers, France), Dragoljub Popović (European Court of Human Rights), Vesna Rijevac (Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Slovenia), Andrej Savin (Copenhagen University, Denmark), Thomas H. Speedy Rice (Washington and Lee University, USA), Tibor Várady (Emory University, USA, Central European University, Hungary).

Uz prvi broj

Pošto izdavanje naučnih publikacija ponajviše priliči ustanovama nauke, kojima pripadaju i visokoškolske ustanove, prirodno je što se Pravni fakultet Univerziteta Union odlučio da pokrene časopis Pravni zapisi. Taj naziv je nadvladao konkurenciju mnogih drugih, od kojih su najprivlačniji bili: Pravni letopis, Ogledalo prava, Pravo danas, Pravni smisao, Pravni poredak, Pravni glasnik, Pravna reč, Tokovi prava, Slobodno pravo, Ars iuris, Thesaurus iuris.

Prihvaćen naziv ima neku tajnu vezu sa iskonskom potrebom ovog naroda da u hrastu koji dominira krajolikom (a zovu ga „zapis“) urezuje tragove vremena, prepuštajući ih kolektivnom pamćenju.

Pravnim časopisima stabilnih društava prija potpun i postojan pravni sistem, u kome funkcionišu sve vertikalne i horizontalne nomolinije. Zbog tranzicionih iskušenja, naš pravni sistem nije ni potpun, ni postojan, ni konzistentan. Ali je izazovan, jer autorima omogućuje da u metežu propisa iskažu veštinu uočavanja i rešavanja pravnih antinomija i problema. To nikako ne znači da će se ovaj časopis samo time baviti. On će biti okrenut i prema filozofiji, prošlosti i budućnosti prava, jer od svega toga zavisi stabilizacija pravnog sistema i poretka.

Časopis će izlaziti šestomesečno. Njegovu građu čine članci, pravne aktuelnosti, prilozi, prikazi, studentski radovi, komentari sudskih odluka i bibliografija, uz mogućnost uvođenja novih stalnih ili privremenih rubrika. U izdavanju i uređivanju časopisa, težiće se najvišim standardima ne bi li se postigli kvalitet, aktuelnost, atraktivnost i epistolarna elegancija. Časopis jeste fakultetski, ali je otvoren za svačiji prilog našim naporima da stvorimo naučno utemeljenu respektabilnu publikaciju, koja će biti pouzdan oslonac svakom ko učestvuje u stvaranju, primeni i zaštiti prava.

 

 

Objavljeni brojevi časopisa Pravni zapisi

1/2017
2/2016
1/2016
2/2015
1/2015
2/2014
1/2014
2/2013
1/2013
2/2012 
1/2012
2/2011
1/2011
2/2010
1/2010