Komunikacija sa bibliotekom

Na osnovu odluke uprave Fakulteta, bibliotekarke će kontaktirati korisnike isključivo putem e-pošte, a samo izuzetno telefonom.  Zato ćemo pri učlanjenju u biblioteku i rezervaciji knjiga moliti da nam date vašu e-adresu, ako to želite.


-Za iznošenje knjiga van biblioteke potrebno je bibliotekarki dati na uvid indeks i člansku kartu biblioteke.
-Obuka za pretraživanje bibliotečkog fonda (program COBISS) održava se svakog četvrtka, sa početkom u 13.00 časova u prostorijama biblioteke.