Mere zaštite pri ulasku u biblioteku

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd doneo je preporuke i uputstva za rad biblioteka u cilju prevencije od korona virusa.

Mere prevencije u radu biblioteka
Obavezna zaštitna oprema i plan rada

 1. Pre puštanja u rad biblioteke, napraviti plan rada, u pogledu organizacije radnog procesa i angažmana potrebnog broja radnika u uslovima primene neophodnih mera zaštite
 2. Angažovati minimalan (samo neophodan) broj radnika po svim pozicijama
 3. Po mogućstvu formirati dve ili više ekipa (smena) koje će se smenjivati u pogledu fizičkog dolaska na posao, uz organizovanje rada od kuće (praćenje elektronskog pretraživanja i naručivanje knjiga korisnika od kuće i dr.)
 4. Obezbediti potrebnu količinu propisane lične zaštitne opreme (LZO) i dezinfekcionih sredstava
 5. Isplanirati i obeležiti koridore za kretanje korisnika i zaposlenih
 6. Obavezno nošenje lične zaštitne opreme zaposlenih tokom boravka u prostoriji u kojoj borave druge osobe, kao i onih koji dolaze u kontakt sa korisnicima, knjigama ili drugim predmetima koji su predmet manipulacije. Lična zaštitna sredstva su: maske, rukavice, a u slučaju neposrednog rada sa korisnicima ili dobavljačima poželjno i naočare ili viziri
 7. Pridržavanje mera socijalnog distanciranja (razmak između 2 osobe od 2 metra) bilo da se radi o zaposlenima ili korisnicima, osim u slučaju potrebe predaje/preuzimanja knjiga ili dr. opreme i materijala u okviru radnog procesa (svesti na minimum bliži kontakt od navedenog uz striktne mere zaštite – LZO)
 8. Broj zaposlenih i broj posetilaca biblioteke uskladiti sa dostupnom radnom i manipulativnom površinom, imajući u vidu pravilo socijalnog distanciranja, osim u gore navedenom slučaju predaje/preuzimanja
 9. Obezbediti dovoljnu količinu dezinfekcionih sredstava za dezinfekciju ruku, radnih i manipulativnih površina
 10. Vršiti dezinfekciju radnih i manipulativnih površina minimum na svaka 2 sata rada, a na kraju dana sprovesti temeljno čišćenje i dezinfekciju; Površine koje dolaze u kontakt sa korisnicima (ulazna vrata, pult za izdavanje/vraćanje knjiga) dezinfikovati na 1 sat ili češće

Pravila ponašanja i kontrola na ulazu

 1. Na sajtu bioblioteke kao i ulaznim vratima biblioteke navesti pravila ponašanja korisnika u smislu primene mera zaštite
 2. Maksimalno favorizovati: elektronsko pretraživanje knjižnog fonda (kataloga) preko sajta bioblioteke i telefonsko i/ili elektronsko naručivanje knjiga u cilju smanjenja dolaska i zadržavanja korisnika
 3. Ulazak korisnika u prostor biblioteke mora biti kontrolisan od strane zaposlenih na samom ulaznim vratima.Ulaz korisniku je dozvoljen samo uz posedovanje ličnih zaštitnih sredstava i uz kontrolu broja korisnika u prostoru biblioteke
 4. Na ulaznim vratima postaviti sunđer ili krpu dobro natopljenu dezinfekcionim sredstvom (dezobarijera)
 5. Na ulaznim vratima obezbediti dozer ili bocu sa raspršivačem ispunjenim dezinfekcionim sredstvom kojim će korisnici dezinfikovati ruke (rukavice)
 6. Onemogućiti direktno pretraživanje korisinika polica za knjižnim fondom;
 7. Ukoliko je izvodljivo neposredno po ulazu u biblioteku formirati pult za izdavanje/vraćanje knjiga ili preusmeriti put kretanja korisnika pravo do pulta uz obeležavanje pozicija za stajanje na udaljenosti od 2 metra
Obaveštenje o mCOBISS aplikaciji

Obaveštavamo vas da je za COBISS.SR izašla obnovljena mobilna aplikacija mCOBISS za sve mobilne uređaje koji rade na Android i iOS platformi. Aplikacija mCOBISS je na raspolaganju svim koirsnicima biblioteka u sistemu COBIS.SR. Na internet stranici https://m.cobiss.net/sr možete se upoznati sa detaljnim funkcionalnostima nove aplikacije i preuzeti odgovarajuću aplikaciju mCOBISS za vaš mobilni telefon.

KNJIGE KOJE TREBA PROČITATI

ELEKTRONSKI KATALOG COBISS+

Android aplikaciju COBISS možete preuzeti na Google Play: link

PRIJAVA NA „Moj COBISS“ 

KOJE PODATKE IZ PRETRAŽIVANJA TREBA ODNETI U BIBLIOTEKU

E-ČASOPISI
Tekstovi članaka

                                              biblioteka

E-SUDSKA PRAKSA
Tekstovi ili izreke presuda

Biblioteka Pravnog fakulteta Univerziteta Union

      Od samog početka rada, biblioteka je koncipirana tako da svojim korisnicima pruža nivo usluga najvišeg kvaliteta. Elektronski katalog je formiran u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije, tako da smo uključeni u veliku porodicu biblioteka koje rade u programskom paketu COBISS po svim međunarodnim standardima. Automatizovana pozajmica pruža niz pogodnosti našim korisnicima. Jedna od najvažnijih jeste to što ih program obaveštava da li se knjiga nalazi u biblioteci ili je data na čitanje.

       Bibliotečki fond se kontinuirano uvećava putem kupovine, poklona i razmene sa bibliotekama iz zemlje i inostranstva. Fond je naročito bogat literaturom na nemačkom jeziku zahvaljujući saradnji sa nemačkim i švajcarskim fakultetima i drugim institucijama.

        U sklopu biblioteke se nalazi čitaonica sa sedamdeset radnih mesta i dva kompjutera, a u neposrednoj blizini je učionica sa kompjuterima.

Pravilnik o radu biblioteke
Radno vreme

 Važna obaveštenja

 Bilten biblioteke
Kontakt


Bibliotekarka Pravnog fakulteta Univerziteta Union

bibliotekarka„Osoba koja (živi i) radi u biblioteci. Kada govori – šapuće, kada hoda – ide na prstima. Između knjige i filma, uvek bira knjigu. …. Prema učenicima je nežna i blaga, osim kad ne vrate knjigu na vreme. Ukoliko je učenik knjigu ižvrljao, izgužvao, pocepao, zaturio ili izgubio bibliotekar(ka) ga proganja na javi, ali još više u snu (pojavljuje se kao noćna mora).“

Bibliotekarka prepisala iz knjige „Škola“ koju je napisala Jasminka Petrović, a u Beogradu izdao Kreativni centar 2004.