Pozivaju se studenti 3. i 4. godine osnovnih studija, kao i studenti master i doktorskih studija da se prijave za učešće u projektu, koji Pravni fakultet Univerziteta Union sporovodi zajedno sa New School, New York, USA.

Više informacija o samom projektu i o tome ko i kako može da se prijavi za učešće u projektu dostupno je u dokumentu u prilogu.

Call for applications