Poštovane koleginice i kolege,

u skladu sa aktuelnim životnim okolnostima nastavne aktivnosti će se, kao što ste već obavešteni preko sajta Fakulteta, počev od ponedeljka 23. marta 2020. odvijati na daljinu – putem elektronskih komunikacija. Preporuka je uprave Fakulteta da se grupe za vežbe spoje dok traje nastava na ovaj način.

Pošto planiram da vežbe držim on-lline, U PONEDELJAK, 23. marta 2020 godine od 16 -18 časova pozivam sve studente koji vežbaju Trgovinsko pravo (Grupa I i Grupa II) da se uključe u vežbe preko ZOOM platforme.

Na sajtu Fakulteta će blagovremeno biti istaknuto uputstvo za studente kako da pristupe ZOOM platformi.
Na vežbama ćemo, kao što je i dogovoreno na prethodnom času, obraditi sledeća pitanja:

  1. Zaključenje ugovora (ponuda i prihvat ponude);
  2. Ugovor o prodaji (pojam i bitni elementi, osnovne obaveze ugovornih strana).

U vezi sa temom ZAKLJUČENJE UGOVORA, preporučujem da kao pripremu za čas pogledate i PPT Zaključivanje ugovora na stranama predmeta Obligaciono pravo.

https://docs.google.com/a/pravnifakultet.rs/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cHJhdm5pZmFrdWx0ZXQucnN8b2JsaWdhY2lvbm8tcHJhdm98Z3g6MzQxM2YwMTU5ZDg0YjZlNw

Prema dogovoru sa prethodnih vežbi, na početku časa će studentkinje koje su se prijavile da održe prezentaciju na temu PONUDA I PRIHVAT PONUDE moći to da urade on-line ako žele i ako su u mogućnosti. To su Mijović Milena (br. indeksa 072/2018) i Zdravković Sofija (br. indeksa 042/2019).

Nakon toga ćemo na praktičnim primerima analizirati kako se proces zaključenja ugovora putem ponude i prihvata odvija u praksi.
Što se tiče vežbanja UGOVORA O PRODAJI, koji ćemo razmatrati i na sledećim vežbama, ovom prilikom ćemo se ograničiti na pojam, pravnu prirodu , bitne elemente i tipične obaveze ugovornih strana (str. 113-140)

Srdačno
doc dr Katarina Jovičić