Želimo da vas obavestimo da će se u četvrtak, 26. decembra 2019. godine u 12:00 časova obaviti svečana dodela diploma za studente osnovnih akademskih studija.

Promocija doktora nauka i dodela diploma studentima master akademskih studija, biće obavljena istog dana sa početkom od 17:00 časova.

Svečanosti će se održati u Velikoj sali Pravnog Fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, Bul. maršala Tolbuhina 36 (stari naziv ulice: Goce Delčeva), Beograd.

Dostavljanje informacija o vannastavnim aktivnosima

Za potrebe popunjavanja dodatka diploma, mole se studenti da informacije o dodatnim aktivnostima koje su imali u toku trajanja studija (položen kurs Paragraf Lex, obavljena praksa, učešće na takmičenjima i sl.)  dostave najkasnije do utorka 15.12.2019. godine, a studenti koji budu diplomirali u periodu od 16. do 19. decembra 2019. godine te podatke dostave na dan diplomiranja.

Navedeni podaci dostavljaju se Studentskoj službi Fakulteta uz obaveno dostavljanje dokaza o obavljenim aktivnostima. Fotokopije sertifikata o obavljenim aktivnostima možete dostaviti lično ili putem mejla: marko.cenic@pravnifakultet.rs .

Važna napomena: Ukoliko u navedenom terminu niste u mogućnosti da dođete na Fakultet, diplomu možete preuzeti nakon navedenog termina u Studentskoj službi Fakulteta, odnosno kod Sekretara za postdiplomske studije.

Radno vreme navedenih službi Fakulteta je  od ponedeljka do petka  u periodu  od 9:00 do 17:00 časova.

Studenti koji naknadno preuzimaju diplome potrebno je da pre preuzimanja diplome na Fakultetu potpišu matičnu knjigu koju vodi Univerzitet UNION čije sedište je u Ul. Kosančićev venac br. 2 u Beogradu, opština Stari grad.

Radno vreme Univerziteta UNION je od ponedeljka do petka u periodu od 9.00 do 16.00 časova.