Studentska služba moli studente koji polažu ispite u oktobarskom apsolventskom roku da još jednom pred početak ispitnog roka provere svoj raspored i da eventualne nepravilnosti prijave studentskoj službi u petak 14.10.2016. Naknadno pomeranje ispita neće biti moguće