Karanović&Partners vas sa zadovljstvom poziva na studentsku radionicu koju organizujemo sa Pravnim Fakultetom Univerziteta UNION u Beogradu. Advokati će podeliti svoja iskustva u vezi uslova za razvoj start-up poslovnih poduhvata, pravnom okviru, primerima uspešnog preduzetništva i ulozi advokata. Radionica će biti interaktivna sa puno praktičnih zadataka za učesnike.

Pravo prijave imaju studenti četvrte godine, apsolventi i studenti master studija Pravnog fakulteta Univerziteta UNION u Beogradu.

Prijavite se na mail start@karanovicpartners.com ili preko Karanović&Partners Facebook stranice.

Čekamo vas 14. novembra, u 13 časova u srednjoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta UNION u Beogradu.