Poštovane koleginice i kolege,

umesto najavaljenog kolokvijuma iz predmeta Pravna informatika, a imajući u vidu odluku o uvođenju vanrednog stanja, radiće se seminarski rad, koji će biti vrednovan na isti način kao i kolokvijum.

Na stranicama predmeta pronaći ćete brojnu stručnu i naučnu literaturu koja vam može poslužiti za pisanje seminarskog rada.
Neophodno je da prilikom pisanja poštujete pravila citiranja (navodite izvore koje koristite prilikom pisanja rada). Na stranicama imate PPT prezentaciju o tome kako se koriste internet izvori.

Za sva pitanja stojim vam na raspolaganju putem email-a: mario.lukinovic@pravnifakultet.rs

Gotove seminarske radove potrebno je da dostavite u narednih 15 dana (do 02. 04. 2020. godine) na moju email adresu. Seminarski rad treba da je koncipiran tako da odgovara tematski nekoj od oblasti koja je u udžbeniku obrađena: primena pravne informatike, metodi primene pravne informatike, visokotehnološki kriminal, pravo privatnosti i elektronske komunikacije, autorska i medijska prava u digitalnom svetu, elektronska uprava, elektronska trgovina, intelektualna svojina, firma, žig, internet domen, pravni aspekti korišćenja Fejsbuka.