U toku zimskog semestra, Fakultet će u saradnji sa Zamirom Đabarovom, američkom advokaticom i saradnicom ABA (Američke advokatske komore) organizovati seminar posvećen tzv. strateškim tužbama protiv učešća javnosti (eng. Strategic Lawsuits Against Public Participation – SLAPPs).

Seminar je namenjen zainteresovanim studentima i studentkinjama III i IV godine osnovnih studija i studentima i studentkinjama master studija. Pohađanje seminara biće vrednovano u okviru predispitnih obaveza za predmet Upravno pravo na osnovnim studijama i relevantnim predmetima na master studijama i biće evidentiran u dodatku diplome.

U okviru seminara, studenti će imati prilike da pohađaju predavanja o: međunarodnim i domaćim propisima u vezi sa učešćem javnosti, SLAPP tužbama i pravnim okvirom koji ih omogućava, globalnim trendovima u vezi sa ovim tužbama i odgovorima država na njih. Pored toga, studenti će imati priliku da uz nadzor predavačica – gđe Đabarove i prof. Jelene Jerinić, sa našeg fakulteta, učestvuju u istraživanju SLAPP slučajeva protiv novinara, aktivista za zaštitu životne sredine i drugih u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana.

Konačni rezultat seminara biće zajednički istraživački rad posvećen ovim temama.

Pozivamo sve zainteresovane studente da do utorka, 15. oktobra 2019. godine dostave svoje prijave mejlom prof. Jerinić, uključujući i kratak pasus na engleskom jeziku o svojoj motivaciji za učešće na seminaru (jelena.jerinic@pravnifakultet.rs)

U prilogu se nalaze detaljnije informacije o seminaru na engleskom jeziku.

Call for students – SLAPP