Poštovane studentkinje i studenti,
 
U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Nemački jezik III.