Poštovane studentkinje i poštovani studenti,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati kolokvijuma iz predmete Porodično pravo održanog 24.12.2019. godine.

Rezultati (kolokvijum) – Porodično pravo (24.12.2019.)