Poštovane studentkinje i studenti,
 
U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati kolokvijuma iz predmeta Krivično pravo – opšti deo održanog 22.11.2021. godine.