Poštovane studentkinje i studenti,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati kolokvijuma iz predmeta Krivično procesno pravo održanog 01.04.2021. godine.

Rezultati (kolokvijum) – Krivično procesno pravo (01.04.2021.)