Poštovane studentkinje i poštovni studenti,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati kolokvijuma iz predmeta Arbitražno pravo održanog 27.12.2019. godine kao i konačne ocene na osnovu rezultata kolokvijuma i prisustva predavanjima.

Rezultati (kolokvijum) – Arbitražno pravo (27.12.2019.)
Ocene (Arbitražno pravo)