Poštovane studentkinje i poštovani studenti,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati kolokvijuma iz Intelektualne svojine, održanog 30.11.2019. godine.

Rezultati (kolokvijum) – Intelektualna svojina (30.11.2019.)