Poštovane studentkinje i studenti,

U nastavku ovog obaveštenja nalaze se rezultati ispita iz predmeta Pravna informatika i Intelektualna svojina održanih 14. i 15.07.2020. godine.

Pravna informatika – 14.07.2020.

 • Bamburać Mia – 6
 • Zdravković Sofija – 10
 • Durmić Nikola – 10
 • Lois Athanasios – 9
 • Radivojević Dajana – 9

ostali studenti nisu dobili prelaznu ocenu.

Intelektualna svojina – 14.07.2020.

 • Rančić Marko – 6
 • Novaković Vuk – 9
 • Pandrc Tijana – 8
 • Hajduković Dunja – 6
 • Janković Đorđe – 8

Pravna informatika – 15.07.2020.

 • Đorđević Mihajlo – 6
 • Braunović Dejana – 6
 • Đokić Jovana – 7
 • Živojinović Aleksandar – 9
 • Bolić Ivana – 7
 • Mihailović Luka – 7
 • Milićević Jovana – 9
 • Mitrović Teodora – 8

Intelektualna svojina – 15.07.2020.

 • Milićević Jovana – 9
 • Mitrović Teodora – 8