Poštovane studentkinje i poštovani studenti,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati ispita iz predmeta Međunarodno privatno pravo održanog 13.11.2019. godine.

Rezultati (ispit) – Međunarodno privatno pravo (13.11.2019.)