Poštovane studentkinje i poštovni studentu,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati ispita iz predmeta Međunarodno privatno pravo održanog 12.02.2020. godine.

Rezultati (ispit) – Međunarodno privatno pravo (12.02.2020.)