Poštovane studentkinje i poštovani studenti,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati ispita iz predmeta Međunarodno privatno pravo održanog 05.02.2020. godine.

Rezultati (ispit) – Međunarodno privatno pravo (05.02.2020.)