Poštovane studnentkinje i studenti,
 
U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati I kolokvijuma iz predmeta Nemački jezik II i IV.