Poštovane studentkinje i studenti,

U prilogu ovog obaveštenja nalazi se raspored polaganja za 21.05.2020. godine. Kako bi ispitni rok bio što efikasnije organizovan molimo vas da se pridržavate istog. Potrebno je da se pojavite 20 – 30 min pre naznačene satnice iznad vašeg broja indeksa, kako bi se što efikasnije popunile nastale praznine u slučaju da neko od studenata ne dođe na ispit.

Takođe vas najlepše molimo da se pridržavate svih propisanih mera zaštite usled pandemije virusa COVID-19

Želimo vam puno uspeha u predstojećem ispitnom roku.

Raspored (polaganja) – 21.05.2020. godine